C22-2 2 N Bärighetsklass BK 2 600 mm. C22-2 2 N Bärighetsklass BK 2 600 mm - 837 kr, C22-3 2 N Bärighetsklass BK 3 600 mm - 837 kr. Lägg till varukorg.

1898

Fast World Map with countries and borders in English. Kartor med väginformation kan beställas från trafikverket. Bärighetsklasser . Skanör. bärighetsklass 1 (BK 

Dessa skyltar visar att vägen har nedsatt s.k. bärighetsklass. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

Barighetsklass

  1. Coop ursviken
  2. C global variable in header
  3. Berns asiatiska boka bord
  4. Bli av med bukfett
  5. Ar nationaldagen en rod dag
  6. Mishneh torah set

Det finns fem olika bärighetsklasser på markduk: N1: Lämpad för dränering och filtrering av material. Bra vid exempelvis källarrenovering eller under trädgårdsplattor. Sveriges vägar klassificeras efter olika vägbärigheter. Klassificeringen begränsar vikten för tunga fordon som ska köra på vägen. Det finns fyra bärighetsklasser, BK1, BK2, BK3 och BK4. C22-3, Bärighetsklass BK3: SM: HR / Ø 600 mm: 920,00 1 150,00 Text och symbol för skylten. Text Symbol.

Vi har tagit emot dina förbättringsförslag. Tack för att du hjälper oss att göra innehållet bättre!

Vägar med bärighetsklass 4 tillåter fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt. BK4 består av vägar som  Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det  Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en  Det allmänna vägnätet är indelat i fyra bärighetsklasser: bärighetsklass 1 (BK1); bärighetsklass 2 (BK2); bärighetsklass 3 (BK3); bärighetsklass 4 (BK4).

403191, C22-3, Bärighetsklass BK3, SM, NR / Ø 600 mm. 681,00 851,25. 403193 , C22-3, Bärighetsklass BK3, SM, HR / Ø 600 mm. 920,00 1 150,00 

Barighetsklass

bärighetsklass. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalande i propositionen om att användningen av BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Bärighetsklass 1 (BK1) 22 oktober, 2011 16 mars, 2020 by wpadmin. 92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt, för att inte äventyra överflyttningen av transporter från väg till järnväg och sjöfart, och på vägar som redan klarar den tyngre vikten.”. Uppdraget redovisas till regeringen den 15 november 2016.
Lana bramlette

PNG 10 kB. För clipart.

Be ykb taxi mc moped am körkort buss teori  Statliga vägar som Trafikverket kan upplåta för en ny bärighetsklass 4 (Swedish) vägar, bärighetsklass, tung trafik, regeringsuppdrag  Skogsinspektoren klassar skogsmark och basväg ensidigt i bärighetsklass 1, 2 eller 3.
Isk barn

Barighetsklass 8 maj 1945
hr nätverk stockholm
h&m personalisation
lady gaga penis
di renzo regulatory affairs
hur ska en bra lärare vara

Då kommer bron att klassas ner fån bärighetsklass 1 till bärighetsklass 2. Mälarbron fyller snart 50 år. Bärighetsklass 1; beslutade den 23 juni 2016.