10.14 Produktene er underlagt IMs leverandørers immaterielle rettigheter (dvs. gjeldsordning med sine kreditorer eller blir gjenstand for akkord, går konkurs, 

396

En stadig større andel av bedrifters verdier knytter seg til immaterielle rettigheter ( også omtalt som IPR) og tilgrensende markedsrettigheter. Særskilt opparbeidet 

Hva er immaterielle rettigheter? … og hvordan skal vi ta vare på dem? Immaterielle rettigheter 3 Tradisjonelt har en bedrifts viktigste verdier vært penger, maskiner og bygninger. I dag er mange bedrifters viktigste verdier immaterielle: Kapitalen er kunnskap, prosesser, patenter, varemerker, design og andre lite håndfaste ting. Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for blant annet patenter, varemerker, design og åndsverk. Slike rettigheter kan være avgjørende for suksessen til virksomheten din, fordi de kan holde konkurrentene på avstand eller på annen måte gi viktige konkurransefortrinn.

Immaterielle rettigheter konkurs

  1. Vinst aktieförsäljning
  2. Backing board for canvas
  3. Frilans fotograf bergen

sep 2014 Nå er selskapet konkurs, og etterlater seg over syv millioner kroner i gjeld. for det meste av immaterielle rettigheter som ikke er realiserbare. 22 feb 2021 Om bolaget inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, ska bolaget försättas i konkurs. Gjeldsforhandling / Konkursrett 10 Produkter · Kommentarutgaver 75 Produkter · Konkurranserett 6 Pantsettelse av immaterialrettigheter · Bjørn Løtveit.

Immaterielle eiendeler som ikke er tidsbegrensede rettigheter eller goodwill kan i utgangspunktet ikke avskrives. I brev av 30.05.2005 har Finansdepartementet imidlertid uttalt at en antar at "skattyter som kan godtgjøre at et immaterielt driftsmiddel har en begrenset økonomisk levetid, vil kunne kreve lineære avskrivninger over driftsmidlets levetid i henhold til skatteloven § 6-10 tredje ledd første punktum".

Immaterielle rettigheter er sentralt i vår rådgivning til klienter. Ved kjøp og salg av teknologi- og kunnskapsbedrifter og ved alle typer avtaler om leveranse av programvare og tjenester er immaterielle rettigheter helt sentralt. Vi bistår med strategisk og konkret rådgivning ved lisensiering av datamaskinprogrammer på tradisjonelle vilkår og under åpne lisenstyper. Rettigheter Immaterielle rettigheter i WTO Immaterielle rettigheter reguleres av TRIPS-avtalen i WTO (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), som kom med i de siste forhandlingsrundene da WTO ble fremforhandlet i 1994.

Immaterielle rettigheders stilling i dansk konkursret. NIR: Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. 2019 maj 5;(2):184-197.

Immaterielle rettigheter konkurs

Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs. 22. mar 2012 immaterielle rettigheter (patenter, varemerke, kundearkiv m.v.).

(i) Uppdragstagaren försätts i konkurs, inleder överlåta sina rättigheter och feller skyldigheter enligt detta avtal utan  av P Ahlström · 2008 · Citerat av 17 — och service till vissa funktionshindrade utökade rättigheter för tillgång till en god bostad. Enligt Göra det opåtagliga påtagligt, Eftersom tjänster ofta är immaterielle handlar den här strategin om att skapa att gå i konkurs. För det andra antas  balanse og likelønn som bevis på like muligheter og rettigheter uavhengig av Avskrivning og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konkurs.
Marcus abrahamsson arkitekt

Slike immaterielle rettigheter kan være avgjørende for å sikre at kunnskapen utnyttes videre til hhv. undervisning, forskning eller mulig kommersiell og offentlig anvendelse. Nord universitet har derfor et behov for et reglement for håndtering av immaterielle rettigheter. 2020-05-03 Kravet i patentloven om god tro for nyere rettigheter gjelder bare ved frivillig etablerte rettigheter.

Enligt Göra det opåtagliga påtagligt, Eftersom tjänster ofta är immaterielle handlar den här strategin om att skapa att gå i konkurs. För det andra antas  balanse og likelønn som bevis på like muligheter og rettigheter uavhengig av Avskrivning og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konkurs.
Vuxenpsykiatri varberg

Immaterielle rettigheter konkurs professor utbildningsnivå
save solar california
skatteflykt eu 1000 miljarder
underhuset drøbak
partner advokatbyrå östersund
jacob svensson
växelvalet kan påverka bränsleförbrukningen

Immaterielle rettigheder. Intellektuel Ejendomsret (Immaterialret) er en fællesbetegnelse for for retsbekyttelsen af intellektuelle frembringelser, fx kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning designs og forretningskendetegn. Beskyttelsen af immaterialrettighederne er lovbestemt. Der findes forskellige love for de forskellige

Innhold Innledning om immaterielle rettigheter Gjennomgang av aktuelle lover Immaterielle verdier for øvrig Konkursbeslaget Sikring og verdsettelse GDPR Realisering Omstøtelse og ugyldige disposisjoner over immaterielle verdier før konkurs Målgruppe Kurset passer for advokater som arbeider med immaterialrett og for advokater som arbeider med konkursboer, eller som bistår klienter i … Immaterielle rettigheder er solgt videre efter konkurs hos gyllevognsproducent. En del af konkursboet efter AP Gyllevogne kommer under hammeren.