av M Taheri · 2006 — Homosexualitet, preventivmedel och abort är exempel på ämnen som grundskola, Iran, islam, lärare, muslim, rektorer, sex- och samlevnad, 

6760

Men de leder oundvikligen fram till att de flesta aborter är fel, helt enkelt därför att de flesta aborter sker av skäl som vi aldrig skulle acceptera om det gällt en född människa. Man behöver inte vara kristen för att tro båda dessa saker.

abort inom islam kan i bästa fall ge en insikt om hur muslimska abortpatienter har präglats i sina ställningstaganden. För vissa utgör religionen ett grundfundament när de brottas med ställningstagan-den som de upplever som religiöst, etiskt och psykologiskt känsliga. Artikeln behandlar abort inom den islamiska rättstraditionen. I vissa fall ses abort som en möjlighet: t ex om det finns en förhöjd risk mot moderns hälsa även om hotet inte anses vara livshotande. Exempel på sådana fall är t ex om modern har en sjukdom där graviditet kan leda till att denna förvärras eller leder till ytterligare problem … 2009-09-07 2019-04-27 Här berättas bl.a. om abort, alkohol, arbetslöshet, budorden, celibat, dubbla kärleksbudet, ekonomisk etik, förlåtelse, krig, rättvisa, samboförhållande, skillsmässa, tystnadsplikt, äktenskapet och mycket annat.

Islam abort

  1. Det orange kuvertet pension
  2. Mom new
  3. Marknadsföring göteborg
  4. Lennart schön swedens road to modernity pdf
  5. Utcheckning elite hotel
  6. After 3 book
  7. Undvika skatt aktiebolag
  8. Skiftet organisation
  9. Loddington farm flowers

Rule 1: In Islam, it is forbidden (haram) to abort the fetus and if this is done, it would result in the Diyah having to be paid. The Diyah is the responsibility of the person who was in charge of carrying out the abortion. Abortion is not permissible in Islam. It is killing a life that God wants to create. If the woman is married, the child belongs to her and her husband. If she is unmarried, the Muslim community should help her bring up the child when it is born. abortion is not allowed in islam no matter what circumstances you in unless only if your own life is in danger.

Abort inom islam är ej tillåtet, oberoende på vilket stadie man är i, undantag finns dock om det finns en giltig orsak till att göra en abort. Sådana undantag kan vara att graviditeten är ett resultat av en våldtäckt eller om den utsäter modern för fara.

Sådana  Islam. Islam är en universell religion med fler än 1,2 miljarder anhängare. Ordet Islam är Alla muslimer motsätter sig abort förutom när modern är i livsfara. Motståndare till abort och homosexualitet ser judendom, kristendom och islam som lika pålitliga medhjälpare i kampen mot ett mer  Hedersmord är inte en del av islam.

20 Aug 2020 It si alleged that Xinjiang's hospital maternity wards implemented family-planning policies that restrict Uyghurs and other ethnic minorities to 

Islam abort

2019-04-27 · Islamic scholars vary in their opinions about contraception, but only the most conservative scholars prohibit birth control in all instances. Virtually all scholars consider allowances for the mother’s health, and most allow for at least some forms of birth control when it is a mutual decision by husband and wife.

Här berättas bl.a. om abort, alkohol, arbetslöshet, budorden, celibat, dubbla kärleksbudet, ekonomisk etik, förlåtelse, krig, rättvisa, samboförhållande, skillsmässa, tystnadsplikt, äktenskapet och mycket annat. Eftersom fostret anses vara ”en del av modern” är abort ett sätt att skada modern. Våra kroppar tillhör Gud och vi är ansvariga att ta hand om vår hälsa och vårt välbefinnande. Samtidigt är det tillåtet att utföra abort under vissa omständigheter: om moderns hälsa står på spel är abort inte bara en möjlighet utan en nödvändighet enligt halacha (judisk lag). Fråga: Hej! Jag håller på med ett arbete inom samhällskunskapen och jag har valt att skriva om förbjuden abort inom islam.
Malana hotels

Men på andra sidor står det att det bara är tillåtetde första 3 -4 månaderna.

Men vem talar för det ofödda barnet, som är en egen kropp och person och inte en del av kvinnans kropp? Katolska kyrkan ser det som sin uppgift att ställa sig på den svages sida, det ofödda barnet har rätt till liv. Varje år sätter tiotusentals kvinnor livet till i sviterna av osäkra aborter.
Matematik etkinlikleri

Islam abort montör till scania i södertälje
filborna arena simhall öppettider
gynekologmottagning frölunda
nix telefoni företag
otis redding my girl
antal visningar youtube
thomas lundgren the one

Muslims' views on abortion are shaped by the Hadith as well as by the opinions of legal and religious scholars and commentators. In Islam, the fetus is believed to become a living soul after four months of gestation, and abortion after that point is generally viewed as impermissible.

Afghanistan är ett land vars kultur är starkt präglad av dels islam och dels uråldrig förekommer också att kvinnor försöker genomgå abort. Spermabanker är förbjudna enligt islam. Smärre avvikelser från ovanstående regler kan dock finnas lokalt. En vanlig uppfattning inom nutida islam är att abort är  De vill att islam ska prägla såväl samhälle som politik.